Elektrické inštalácie

Spoločnosť Elpro-MS ponúka profesionálny prístup a odborné konzultácie ohľadom elektrických inštalácii. Vieme meraním skontrolovať stav existujúcej inštalácie, navrhnúť a zrealizovať opravu, poprípade rekonštrukciu kompletnej inštalácie, ak to bude situácia vyžadovať. Našou úlohou je dostať elektrické rozvody do bezpečného stavu vyhovujúcemu aktuálnym normám, aby bolo možné na konci celého procesu realizácie vystaviť revíznu správu.

Uvažujete o výmene elektrických rozvodov a neviete, kedy je správny čas ? 

Rekonštruovať len časť ? Prístavbu? Alebo komplet ?

Áno, pod pojmom rekonštrukcia sa síce chápe nová podlaha, nové stierky, vymaľované a vôňa nového nábytku, ale treba si uvedomiť, že väčšina dnešných domácností majú ešte pôvodné hliníkové káble, ktoré sú už na pokraji svojej životnosti a nespĺňajú dnešné štandardy a normy.

Každopádne treba zvážiť investíciu podľa stavu pôvodnej inštalácie, či je dvoj-vodičová hliníková (TN-C) sústava, alebo už troj-vodičová medená (TN-S) sústava s použitím prúdového chrániča, ktorý zvyšuje bezpečnosť  a ochranu osôb, zvierat a majetku pri zásahu elektrickým prúdom.

Odborné konzultácie a obhliadky sú u nás zdarma